อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านกิจการศาสนาอิสลามองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายอิทธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 2, นายสิน คหาปนะ สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 3, นายสะอาด ล่าตะหลา สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 3, นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 6, นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อ.เมือง เขต 12 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านกิจการศาสนาอิสลาม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ โครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์อิสลามจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการสร้างศูนย์จริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.