นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 พร้อมมอบหน้ากากผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และนางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เข้าร่วม

ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดงานวันผู้สูงอายุในวันนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่น จำนวน 19 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกยกย่องจากชมรมผู้สูงอายุทุกชมรมว่าเป็นผู้กระทำความดี เสียสละ และทำประโยชน์ให้แก่สังคมตลอดมา รวมถึงมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์แบบไทย และกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุชมรมต่างๆ

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุและขอแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2564 ในวันนี้ ทั้งนี้ อยากบอกข่าวดีกับผู้สูงอายุทุกท่านว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หรือปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป หนึ่งในโครงการของ อบจ.ภูเก็ต จะสร้างอาคารสำนักงานผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตอาคารใหม่ให้กับชมรมผู้สูงอายุ โดยจะออกแบบให้สวยงามสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงในขณะนี้จังหวัดภูเก็ต และหลายจังหวัดทั่วประเทศ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3 ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนไม่ประมาท ขอให้ป้องกันตนเองโดยสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งวันนี้ผมได้นำหน้ากากผ้าจำนวน 2,000 ชิ้น และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ มามอบให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน เพื่อป้องกันโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ผมอยากจะรณรงค์ให้คนภูเก็ตทุกคนมีสุขภาพดี โดยงดกินเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคความดัน โรคเบาหวาน และเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่านออกกำลังกายด้วยการเดิน เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.