อบจ.ภูเก็ต จัดงาน เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 11 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2562 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในพิธีเปิดงาน ได้มีการร่วมกันปรุง กระหรี่ไหมฝาน หม้อใหญ่ที่สุดในโลก โชว์การทำอาหารภูเก็ต (ปอเปี๊ยะสด) การแข่งขันทำยำกุ้งเสียบ ร่วมชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต และการแสดงดนตรีวงเล็กเล็ก

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน” และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนภูเก็ต อาหารของชาวภูเก็ตได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและชาวจีน จึงกล่าวได้ว่าอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนภูเก็ต การได้ลองลิ้มอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ก็เสมือนกับว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตผ่านอาหารการกินไปด้วย

ดังนั้น แนวคิดที่ได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองมาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตถือเป็นความหลากหลายอีกด้านหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การปรุงกระหรี่ไหมฝานหม้อใหญ่ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธิตการปรุงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต แกะสลักผักผลไม้, น้ำแข็ง ออกร้านจำหน่ายอาหาร, ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.