นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน อบจ.ภูเก็ต

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.15 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 โดยมี นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 หลังการแพร่ระบาดอีกครั้งในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ทุกคนไม่ตระหนก แต่ไม่ประมาท ยังคงต้องรักษามาตรการป้องกันตัวเอง โดยสวมใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้าน ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ส่งทีมงานพ่นยาฆ่าเชื้อลงพื้นที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโควิด-19 ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ติดตามติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในสังกัด รวมถึงติดตามเรื่องเงินอุดหนุน และติดตามโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต อาทิ

 • การขับเคลื่อนโครงการรถขนส่งประจำทาง EV
 • โครงการสร้างสนามกีฬา Extream ที่บริเวณสะพานสารสิน และประตูเมืองภูเก็ต
 • โครงการจัดทำซุ้มประตูเมืองภูเก็ต
 • โครงการก่อสร้าง Walk Way ประตูเมืองภูเก็ต
 • โครงการ Sky Walk แหลมพรหมเทพ
 • โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่-เมืองน้อง (พังงา-ภูเก็ต)
 • โครงการจัดงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ อบจ.ภูเก็ต (ไม่ซ้ำ หรอย ริม เล)
 • โครงการจัดตั้งอาสาสมัครท่องเที่ยว
 • โครงการแข่งขันกีฬา E-Sport 4-6 มิถุนายน 2564
 • โครงการติดตั้งกล้อง CCTV (เพิ่มจุดตั้ง)
 • โครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจก บริเวณหาดสุรินทร์
 • โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
 • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน (ปลูกต้นเฟื่องฟ้า)
 • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง
 • โครงการ อบจ.ท้าหัวใจ ชวนคนภูเก็ตรักษ์สุขภาพ

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.