นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลังพบมีการแพร่ระบาดอีกรอบ โดยจังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือในการงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเอง โดยใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการรักษาระยะห่าง รวมถึงติดตามการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ติดตามนโยบายโครงการไทยไปด้วยกัน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และการช่วยเหลือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.