รพ.อบจ.ภูเก็ต รับอุปกรณ์โครงการสร้างหุ่นยนต์ สนับสนุนการแพทย์
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต รับอุปกรณ์โครงการสร้างหุ่นยนต์ สนับสนุนการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.40 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ​นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์โครงการสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

ทั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ HG Robotics จำกัด ได้จัดทำโครงการสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้รับมอบหุ่นยนต์ขนส่งในพื้นที่ติดเชื้อ “ปิ่นโต” (Pinto) 1 ชุด และอุปกรณ์สื่อสารทางไกล “กระจก” (Quarantine Telepresence) ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารฝั่งของบุคลากรทางการแพทย์ (Doctor Monitor) จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์สื่อสารฝั่งของผู้ป่วย (Patient Monitor) จำนวน 2 ชุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.