อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจแนวเขตที่ดิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นายสัญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง อบจ. นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.