ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนและมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยตรง และสามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว กำหนดการเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รวมถึงแนวทางการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดระเบียบสังคม การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งภูเก็ตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.