นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.40 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ พร้อมประชุมหารือแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้ตามเป้าหมายก่อนการเปิดเมืองในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รวมถึงแนวทางการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.