นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือมาตรการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือมาตรการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางมาตรการเตรียมการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้ข้อสรุป 5 เรื่องที่สำคัญคือ เรื่องที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงต้องพึ่งพาด้านการท่องเที่ยว แบบ “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เรื่องที่ 2 แนวทางการฉีดวัคซีนและการกระจายวัคซีนโควิด-19 มาสู่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าจะส่งวัคซีนให้จังหวัดภูเก็ตจำนวน 930,000 โดส เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม และให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดสรรวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป เรื่องที่ 3 จังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่น การส่งเสริมกิจกรรม หรอย ริม เล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มเป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและกิจกรรมด้านการกีฬา

เรื่องที่ 4 การช่วยเหลือลดค่าครองชีพและการช่วยเหลือคนตกงาน กลุ่มคนเปราะบาง นอกจากมีโครงการของรัฐบาลแล้วในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้ช่วยเสริมเรื่องการจัดมหกรรมสินค้าราคาถูกของกระทรวงพาณิชย์ที่จะมาร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการจัดกิจกรรมสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เรื่องที่ 5 การขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตนพร้อมประสานงานกับส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การอนุมัติงบประมาณต่างๆ ให้กับจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สามารถที่ดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ต่อไป

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อยากจะขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าว ไข่ และน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีวิต โดยขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสำรวจจำนวนของประชาชนที่ตกงานไม่มีรายได้และว่างงาน ซึ่งรับลงทะเบียนในระบบออฟไลน์และออนไลน์พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนจำนวนประมาณ 14,000 คน และที่ผ่านมาขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหรอยริมเล ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนฐานรากได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.