นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะชมรมบริหารงานบุคคล จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพบปะชมรมบริหารงานบุคคล จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะสมาชิกชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลวางแผนจะเปิดเมืองในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องเพื่อนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด สร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งอบจ.ภูเก็ต จะเตรียมความพร้อมด้านความสะอาดของเมือง การปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น กล้องซีซีทีวี ที่ใช้ระบบเอไอ เป็นต้น

ในส่วนที่ อบจ.ภูเก็ต เปิดรับลงทะเบียนคนว่างงาน คนตกงาน รายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนกว่า 14,000 คน ทั้งนี้ อยากฝากให้ทางชมรมบริหารงานบุคคลติดต่อรับข้อมูลของบุคคลที่ลงทะเบียนกับ อบจ.ภูเก็ตได้ และนอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต จะส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปยังบริษัท หรือห้างร้านต่างๆ เพื่อการช่วยเหลือคนตกงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากทางชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต อยากนำเสนอสิ่งดีๆ หรือแจ้งเรื่องราวต่างๆ สามารถสื่อสารโดยทำหนังสือถึงนายก อบจ.ภูเก็ต ได้ทุกเรื่องที่ ตู้ ปณ.22 ปณจ.ภูเก็ต 8300

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.