อบจ.ภูเก็ต ประชุม หารือการปรับโครงสร้างส่วนราชการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม หารือการปรับโครงสร้างส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการพิจารณาเปลี่ยนชื่อฝ่าย ตัดโอนภารกิจงานและตัดโอนอัตรากำลังให้เป็นไปตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.