อบจ.ภูเก็ต เปิด สระว่ายน้ำ ป่าคลอก ฟรีค่าธรรมเนียม วันนี้-30 มิ.ย.64
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิด สระว่ายน้ำ ป่าคลอก ฟรีค่าธรรมเนียม วันนี้-30 มิ.ย.64

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสระว่ายน้ำ ตำบลป่าคลอก ณ บริเวณเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. กล่าวรายงาน และนายอิทธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภาฯ อำเภอถลาง เขต 2 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์, นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ. นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการกีฬา โดยจัดให้มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานและมีความพร้อมให้บริการประชาชน สำหรับสระว่ายน้ำ ตำบลป่าคลอกแห่งนี้ ถือเป็นผลงานของปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการทุกคน ซึ่งให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวอำเภอถลาง โดย นายก อบจ.ภูเก็ต มีหน้าที่มาเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดความสมดุล ความเสมอภาค และความเรียบร้อย ทั้งในอำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ ซึ่งอีกไม่นานที่บริเวณประตูเมืองภูเก็ต จะมีลานเสก็ตบอร์ดให้กับคนรุ่นใหม่ได้ใช้ รวมถึงในอนาคตอาจจะมีหอไข่มุกให้ได้ชมวิวที่มีความสวยงาม 360 องศา และอื่นๆ อีกมากมาย

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนตำบลป่าคลอก ที่มีสระว่ายน้ำ เป็นสถานที่ใช้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรง และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้เกิดสระว่ายน้ำแห่งนี้ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต หลังจากนี้ ขอฝากทางเทศบาลตำบลป่าคลอกในการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสระว่ายน้ำ เพื่อให้มีความสวยงาม ซึ่งจะมาสอดรับกับสระว่ายน้ำแห่งนี้ต่อไป

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ขนาดยาว 25 เมตร กว้าง 18 เมตร ณ ตำบลป่าคลอก ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 16,040,386 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน เกิดความสามัคคีปรองดอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับสระว่ายน้ำ ตำบลป่าคลอก เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-20.30 น. ฟรีค่าธรรมเนียมตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.