อบจ.ภูเก็ต ประชุม แก้ปัญหาความเดือดร้อน ผู้ประกอบการรถบัส
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม แก้ปัญหาความเดือดร้อน ผู้ประกอบการรถบัส

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. สมาคมผู้ประกอบการรถบัส 30 ภูเก็ต เข้าพบนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือขอความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถบัสในจังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรถบัส โดยในเบื้องต้น จะนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อประสานไปยังรัฐบาล และ อบจ.ภูเก็ต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเพื่อทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.