อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รับดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด เรื่องการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมปลูกดอกเฟื่องฟ้าหลากสีให้มีความสวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงรายงานในส่วนของโครงการสำรวจข้อมูลและสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้เปิดรับลงทะเบียนคนว่างงาน ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนประมาณ 14,500 คน โดย อบจ.ภูเก็ต จะดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและจัดหางานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.