อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” รวมถึงพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่มีส่วนผสม ของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.