หรอย ริม เล ป่าตอง คึกคัก จัด กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

หรอย ริม เล ป่าตอง คึกคัก จัด กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล)” ณ ลานบางลา หาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ในการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารทะเลสดและปรุงสุก สินค้าเกษตร และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งมีร้านค้าร่วมจำหน่ายในงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 202 ร้าน มีการแสดงพิธีเปิด ชุด “Sea sun sand” การแสดงซูมบ้าชายหาด และการแสดงต่างๆ อีกมากมาย

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล) ณ ลานบางลา หาดป่าตอง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้คนในจังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัดกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น

สำหรับวันนี้เป็นบรรยากาศอีกวันหนึ่งซึ่งเราภาคภูมิใจที่ได้จัดงานหรอย ริม เล จะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานได้ร่วมมือร่วมใจกันมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชาทัพเรือภาคที่ 3 นำเต่าทะเล จำนวน 99 ตัว มาร่วมปล่อยหลังจากพิธีเปิดงานด้วย นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ทุกคน ที่ได้คิดแผนดำเนินการจัดงานหรอย ริม เล โดย อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานฯ ดังกล่าว ในปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง ครั้งที่ 2 วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ และครั้งที่ 3 วันที่ 10-12 เมษายน 2564 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.