อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหาร อปท. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหาร อปท. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว การขอความร่วมมือกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงระมัดระวังในการใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง การปรับโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Phuket Smart City แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2564

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอปัญหา ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบนโยบายของจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการปลูกดอกเฟื่องฟ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.