อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงฯ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงฯ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต และเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยจะเสด็จฯ ประทับแรม ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ในการนี้ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ เพื่อให้การดำเนินการรับเสเด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ สำหรับ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดเตรียมอาหารและสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.