นายก อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการแข่งขันกีฬา เมืองถลางคัพ ครั้งที่ 1
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการแข่งขันกีฬา เมืองถลางคัพ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 10.15 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เมืองถลางคัพ ครั้งที่ 1” โดยมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ สนามโรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การแข่งขันกีฬา “เมืองถลางคัพ ครั้งที่ 1” จัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าเมืองถลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาสุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อพัฒนา ยกระดับ กีฬาของท้องถิ่นให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลัง และการเล่นกีฬา เพื่อใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำจัดปัญหายาเสพติด โดยจัดการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.กีฬาเปตอง ชิงเงินรางวัล 41,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 65 ทีม 2.กีฬาวอลเลย์บอล (ประชาชนทั่วไป) ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกสมาคมนักเรียนเก่าเมืองถลาง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 ทีม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง และวอลเลย์บอลในวันนี้ สำหรับการแข่งขันกีฬานั้น ผลจะแพ้ หรือชนะไม่สำคัญ แต่สำคัญตรงที่ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ต้องยอมรับว่ากีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ สิ่งสำคัญที่ทุกท่านมาในวันนี้ คือ เรามาสร้างสิ่งใหม่ๆ 1.ทำให้คนภูเก็ตที่ยังไม่เคยเล่นวอลเลย์บอล หรือเปตอง กลับมามีความสนใจในกีฬาประเภทนี้ 2.การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ต ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากย้อนหลังไปเมื่อปี 2562 จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ ปีละ 4 แสนล้านบาท แต่วันนี้ภูเก็ตมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ แต่ทุกท่านที่มาในวันนี้ ได้มาจับจ่ายใช้สอย ทั้งที่พัก ร้านอาหาร จึงถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.