นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต และนายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนท่าเทียบเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกลุ่มเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำ และอื่นๆ

​ สำหรับนโยบายการส่งเสริมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารนำโดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นนโยบายลำดับแรกๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการผลักดันให้ประชาชนชาวภูเก็ตมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข พร้อมพัฒนาภูเก็ตให้เป็น “ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.