รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3
ข่าว ภูเก็ต

รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานเนื่องในคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3 และ ศรชล.ภาค 3 โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศรชล.ภาค 3 เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 /ศรชล.ภาค 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับวันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันครบรอบสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3 ปีที่ 29 ถือเป็นการจัดวันครบรอบสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) ด้วย ทั้งนี้ ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน และปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน และดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใน 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.