นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะ มอบนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต พบปะ มอบนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตและชมรมเครือข่าย พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับนโยบายของ อบจ.ภูเก็ต ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.