อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีกวนกาละแม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีกวนกาละแม

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภา อบจ.อ.ถลาง เขต 5 ร่วมกวนกาละแม เนื่องในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเหล่าวีรชนผู้กล้าแห่งเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ สำหรับขนมกาละแมที่กวนเรียบร้อยจะนำไปใช้ประกอบพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2564 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.