นายก อบจ.ภูเก็ต ถวายภัตตาหารเพล ในการสอบบาลีสนามหลวง
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ถวายภัตตาหารเพล ในการสอบบาลีสนามหลวง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 ณ วัดวิชิตสังฆาราม ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ร่วมถวาย โดยมี พระครูเมตตาภิรม รักษาการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ รับศีล ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ กรวดน้ำ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการที่กำหนด ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร จนครบจำนวน 25 รูป เป็นเสร็จพิธี

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานภายในวัดวิชิตสังฆาราม ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 45 รูป ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.