สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เพื่อตรวจติดตามผล การเสนอผลงานบริการสาธารณะฉบับสมบูรณ์ในการสมัครขอรับรางวัล UNPSA ประจำปี ค.ศ.2017 ผลงานโครงการ “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.