อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านกีฬา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านกีฬา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และประธานคณะกรรมการการกีฬา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬา ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น และนายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายเสริฐ ทองดี, นายมนู เขียวคราม, นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง, นายศุภชาติ กิจดำเนิน และนางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาทิ แผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 การพิจารณาผลักดันการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการสนามกีฬา ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต เช่น สนามกีฬาหาดสุรินทร์ สนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สระว่ายน้ำ สะพานหิน รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาสุระกุล เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.