อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด พบ นายก อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด พบ นายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสนธยา คงทิพย์ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายบัณฑิต ไชยสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ และคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเรวัต อารีรอบ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สร้างรายได้เสริม ลดต้นทุน และเพิ่มการผลิต

โดยเบื้องต้นนายก อบจ.ภูเก็ต เสนอแนวทางให้อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนภาคการเกษตร ทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต อาทิ ปัญหาเรื่องน้ำ การขอใช้เครื่องจักร และตลาดจำหน่ายสินค้า เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป พร้อมกันนี้ ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2564 อบจ.ภูเก็ต จะจัดบูธให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจหลัก คือ

1.ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
2.จัดการหนี้ของเกษตรกร

ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนฟื้นฟู จะต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูกับสาขาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเกษตรกรต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ต และมีพื้นที่ทางการเกษตรตามเงื่อนไขของกองทุนฟื้นฟู โดยสามารถเขียนงบขอเสนอโครงการ งบอุดหนุนและงบกู้ยืมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.