อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมป่าตอง ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ด้านเกษตร อุตสาหกรรม ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต รวมถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัดให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.