นายกฯ เรวัต เยี่ยม รพ.อบจ.ภูเก็ต ให้นโยบายยกระดับบริการ
ข่าว ภูเก็ต

นายกฯ เรวัต เยี่ยม รพ.อบจ.ภูเก็ต ให้นโยบายยกระดับบริการ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมหารือการยกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมมอบนโยบายต่างๆ ในการบริหารงาน โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นางศุภวรรณ์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ. พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ อธิบดีกรมอนามัย รวมถึงคณะแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ในวันนี้ ด้วยโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารของ อบจ.ภูเก็ต ผมจะต้องส่งเสริมให้คนภูเก็ตมีสุขภาพดี โดยจะทำนโยบายการป้องกันและรักษา เช่น รณรงค์ให้คนภูเก็ตไม่กินเค็ม ไม่กินหวาน เพื่อลดการเป็นโรคความดัน เบาหวาน เพื่อให้ประชาชนใช้บริการโรงพยาบาลน้อยลง รวมถึงการยกระดับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ให้เป็นเสมือนโรงพยาบาลเอกชน เช่น การยกระดับเกี่ยวกับการบริการ และการปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบของการดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.