อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือแนวทางการจัดงานสดุดีท้าวเทพฯ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือแนวทางการจัดงานสดุดีท้าวเทพฯ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการจัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 โดย อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการจัดสถานที่ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) และดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถาน 9 วีรชนเมืองถลาง รวมถึงหารือแนวทางการจัดกิจกรรมแสง สี เสียง งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตไปจำหน่ายอาหารและสินค้าภายในบริเวณงาน เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.