นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องติดตามการรายงานผลการดำเนินมาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้า-ออก EOC ระดับตำบล ประกอบด้วย 1.ทต.วิชิต 2.อบต.กมลา 3.ทต.ป่าคลอก 4.ทต.ราไวย์ 5.ทต.เทพกระษัตรี 6.ทต.ฉลอง รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงาน EOC ตำบล/ ศปก.อำเภอ ประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดี วิถีใหม่ของสถานประกอบการ และการพิจารณาขออนุญาตเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ารับการกักกันโรค ณ โรงแรมศรีพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในลักษณะ Organization Quarantine : OQ หรือลักษณะ Area Quarantine : AQ

นอกจากนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนังสือสั่งการจากราชการส่วนกลาง การเดินทางเข้าออกของผู้เดินทางจากต่างประเทศผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักกันทางเรือ ณ จุดกักกันที่ราชการกำหนด AYQ รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจประเมินสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด ตลอดจนรายงานแผนการกระจายวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย ระยะที่ 1 โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว จะมีแผนดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และคาดว่าภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้ จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.