นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มอบนโยบาย
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มอบนโยบาย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต พล.อ.เจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในการดำเนินงานตามนโยบายด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับโอวาทและรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน สามารถเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชน ผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องชาวภูเก็ตได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะยึดระเบียบและความถูกต้องเป็นหลัก ใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างแน่นอน

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ อาทิ

  • การลงทะเบียนคนตกงาน คนว่างงาน หรือคนที่รายได้ไม่พอรายจ่าย โดยจัดให้ไปลงทะเบียนได้ตามเขตต่างๆ 24 จุด 24 เขต เพื่อเป็นการสร้างงานให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตให้มีงานทำเพิ่มมากขึ้น ส่วนวิธีที่สอง การเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งคิดว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มลงทะเบียนได้ทันที
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวคือการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว หรือทำเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดภูเก็ต เช่น สะพานกระจก โดยจะหาแนวทางดึงคนมาลงทุน จะไม่ใช้งบประมาณที่เหลืออยู่ หรือเป็นงบที่มาเบียดบังในการพัฒนาจังหวัด แต่จะใช้ความสามารถของตัวเองดึงนักลงทุนมาลงทุน ใช้ที่ดินของรัฐ โดย อบจ.ภูเก็ต เป็นผู้พัฒนา เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.