นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินของ อบจ.ภูเก็ต และการบริหารงานในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ภูเก็ต หลังจากนั้น เวลา 15.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้ลงพื้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เพื่อวางแผนการปรับปรุงภายในอาคารเป็นห้องทำงานของบุคลากร อบจ. และห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับนโยบายการทำงานของนายก อบจ.ภูเก็ต จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.