อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะมีการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงติดตามความคืบหน้าการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และการดำเนินงานโครงการๆ ของ อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.