อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมตรียมการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมตรียมการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมแผนผังการจัดงาน ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณริมทะเลภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำ “โครงการเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล)” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยนำความโดดเด่นของอาหารพื้นเมืองภูเก็ต อาหารทะเลอันดามัน และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการจัดมหกรรมการกีฬาเชิงการท่องเที่ยว เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักธุรกิจการค้า และนักกีฬาจากภูมิภาคอื่นๆ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตให้สามารถฟื้นตัวได้ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันจะทำให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหาร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น

โดยกำหนดจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต : (หรอย ริม เล) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2564 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.