อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ด้วยแคมเปญ “ลดทั้งเกาะ กินของหรอย นอนหรู ดูธรรมชาติ” โดยมี นายอนุภาพ เวชวานิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ตามที่ได้เกิดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระบาดรอบสอง ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ได้เกิดภาวะที่เรียกว่า After shock ซึ่งมีแนวโน้มที่รุนแรงกว่าครั้งแรก เพราะตอนที่เกิดครั้งแรกนั้น มีภาวะสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวบ้าง นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยได้เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเกิดรอบที่สองทำให้ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณดีกลับแย่กว่าเดิม คนภูเก็ตขาดรายได้ทำให้อยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่ามีภาวะยากจนเฉียบพลัน รายได้ของคนภูเก็ตหลายคนต่ำกว่าเส้นยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางและกรอบดำเนินงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้เร่งฟื้นตัวโดยเร็ว เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด้วยแคมเปญ “ลดทั้งเกาะ กินของหรอย นอนหรู ดูธรรมชาติ” โดยพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินการให้มีความเหมาะสมและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น และช่วยจังหวัดภูเก็ตให้ฟื้นตัวอย่างเร่งด่วน

นายอนุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จากการรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้น จะเห็นว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้น เน้นกลุ่มคนไทย เช่น กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ หรือจังหวัดที่สามารถขับรถเข้ามาจังหวัดภูเก็ตได้สะดวก โดยผู้ประกอบการจะต้องสร้างแรงจูงใจ และมีโปรโมชั่นในราคาคุ้มค่า ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาภูเก็ตมากขึ้น โดยทาง อบจ.ภูเก็ต ขอเป็นพื้นที่ตรงกลางประสานงานร่วมกับทางจังหวัด และ ททท. หากตรงไหนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ อบจ.สามารถทำได้ ก็จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในระยะยาว ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น ทางจังหวัดภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต จะทำการประสานในเรื่องวัคซีนต่อไป

สำหรับวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เรามาจุดประกายการร่วมมือกันทำงาน โดยหลังจากนี้จะมีการตกผลึกทางความคิด เพื่อนำเสนอทางภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.