อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฑามาศ จิมานัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าการบริการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว รวมถึงผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนังสือสั่งการจากราชการบริหารส่วนกลาง รายงานภารกิจการปฏิบัติงานของตำรวจ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเข้ารับการกักกัน ณ โรงแรม ALQ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักกันทางเรือ ณ จุดกักกันที่ราชการกำหนด AYQ มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต และคำสั่งจังหวัดภูเก็ตฉบับเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการขอให้จังหวัดภูเก็ตผ่อนคลายคำสั่ง เรื่องมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถเปิดกิจการเครื่องเล่นเกมหยอดเหรียญ และ Play Land บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจ ภูเก็ต ฉลอง การขออนุญาตเพิ่มเติมให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณาผ่อนคลายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเปิดให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็กระยะสั้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ต การขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณาผ่อนคลายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนพิจารณาขอแนวทางความชัดเจนวีซ่าเอ็กแซมซั่น กรณี นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางเรือสำราญกีฬา (Yachts) เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.