ประชุมคณะกรรมการ งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2564
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการ งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2564

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นางจุฑาพร ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2564 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนา วัดม่วงโกมารภัจจ์ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้เป็นที่ประจักษ์ และเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เสนอเรื่องเพื่อทราบรายงานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 25564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ซึ่งจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด งดขอรับการอุดหนุนงบประมาณโครงการงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.2564 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สืบเนื่องจากการงดจัดแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และลานศิลปวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2564 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

พร้อมกันนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่องแนวทางการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2564 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) แนวทางการจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สวนพระพุทธศาสนา วัดม่วงโกมารภัจจ์ แนวทางการจัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจร ในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ แนวทางการจัดหน่วยพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ แนวทางการตรวจตรา ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดพิธีต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.