อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามเรื่องสัญญาการเช่าตึกรายเดือน โรงแรมรีเซ็นต้า สวนหลวง สำหรับเป็นสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด Local Quarantine โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผลการดำเนินงาน EOC ตำบล รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานภารกิจการปฏิบัติงานของตำรวจ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักกันทางเรือ ณ จุดกักกันที่ราชการกำหนด AYQ และรายงานภาพรวมผู้ที่เดินทางเข้าออก-จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งได้มีการพิจารณาการขอแก้ไขคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการสกัดกั้น เฝ้าระวัง ควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนำเรือออกจากท่าเรือและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต และการขอให้จังหวัดพิจารณาผ่อนคลายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สามารถเปิดกิจการเครื่องเล่นสำหรับเด็กในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.