อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและกีฬามวลชน และการจัดกิจกรรมดนตรี และ Event (หรอยริมเล) ของจังหวัดภูเก็ต โดยพิจารณาแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต และรูปแบบของการจัดงานเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้และมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและภาคการท่องเที่ยว รวมถึงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามากขึ้น มีการกระจายรายได้ภายในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า “ปกติแล้ว อบจ.ภูเก็ต มีแนวทางทางตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการ โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อบจ.ภูเก็ต มีแผนดำเนินการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง ของดีชาวภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องมีการเลื่อนออกไป เช่นเดียวกับงานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม ก็จำเป็นต้องเลื่อนออกไปตามมติของจังหวัด

ในส่วนของงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง ซึ่งตามที่ทางพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้รายงานว่าจะมีการจัดงานมหกรรมซีฟู้ดที่บริเวณสะพานหิน ในช่วงวันที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ก็คิดว่างบประมาณบางส่วนที่ได้มา จะสามารถจัดร่วมกันในช่วงนั้นได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากขณะนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังไม่ได้รับรองนายก อบจ. และสมาชิกสภาอีก 2 เขต เพราะฉะนั้นการโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มงบประมาณ จึงไม่สามารถทำได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทุกท้องถิ่นได้รับผลกระทบเรื่องงบประมาณ เนื่องจากรายได้ที่เข้ามาน้อยกว่ารายจ่าย แต่เชื่อมั่นว่าในช่วงเดือนมีนาคม จะสามารถขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในการส่งเสริมโครงการอาหารพื้นเมือง หรือ Seafood Festival รวมถึงการดำเนินการร่วมกับทางจังหวัด และ อบจ.ภูเก็ต สามารถสนับสนุนโครงการกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ ได้ด้วย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.