อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมเตรียมการประสานความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงสร้างการดำเนินการตามกรอบที่ อบจ. กำหนด ติดตามโครงการอุดหนุนทั่วไปของสำนักงบประมาณ และติดตามโครงการของกองต่างๆ ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.