อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุกในชุมชน โดย ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลเมืองกะทู้ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลกะทู้ และกลุ่มเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรค ร่วมปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้ ณ บริเวณวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั่วโลกเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ การป้องกันสุขภาพของประชาชน โดยยับยั้งการแพร่ระบาดและควบคุมโรค จึงเป็นวิธีที่จะปกป้องความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนไม่ให้รุนแรงมากกว่าที่เรากำลังเจออยู่ ถ้าเราทุกคนยังร่วมมือกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด โดยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในชุมชนแออัด ซึ่งการจัดกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการร่วมกันกับเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.