อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณตำบลเทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณตำบลเทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง นายธนสาร จิรจามร นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี และคณะจากเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ร่วมปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ลงพื้นที่ปฏิบัติการในบริเวณตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.