อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564 โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ต ทางเรือและทางด่านท่าฉัตรไชยจังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดที่ทาง ศบค. กำหนดเป็นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 28 จังหวัดต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” / ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.gophuget.com / ต้องกักตัวอยู่ในที่พักหรือโรงแรม 14 วันหรือตามจำนวนวันที่พักในจังหวัดภูเก็ต ห้ามออกนอกพื้นที่ทุกกรณี ยกเว้นการทำธุระตามใบแจ้งจำนงของต้นสังกัดที่ขออนุญาตเข้ามาฯ กับประธาน EOC ตำบล ส่วนพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 38 จังหวัด ก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.