อบจ.ภูเก็ต รับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนการบริหารงาน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนการบริหารงาน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศรัณยู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ปัญหาการจราจร/โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาการจัดการน้ำเสีย ปัญหาขยะ ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาทางกายภาพ/โครงสร้างทางสังคมและองค์กร สำหรับประเด็นแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการกีฬาสัญจร และโครงการเยี่ยมเยือนสถานที่ทางศาสนาต่างๆ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.