อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นพ.พัลลภ เทพวงค์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ได้มีการแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดภูเก็ต ว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 วันที่ 3 มกราคม 2564 ศบค. ได้ประกาศยกระดับให้พื้นที่ 28 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร จันทบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง เพื่อการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์

สำหรับจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า มีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวนสะสม 3 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว ทั้ง 3 ราย ทุกรายอาการไม่รุนแรง ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 196 ราย ทุกรายได้กักกันครบ 14 วัน และออกจากสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดแล้ว โดยผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายทีมสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรค ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รายงานภารกิจปฏิบัติงานของตำรวจ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเข้ารับการกักกัน ณ โรงแรม ALQ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศและรับเข้ารับการกักกันทางเรือ ณ จุดกักกันที่ราชการกำหนด AYQ มาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่ควบคุมสูงเข้าจังหวัดภูเก็ต รวมถึงมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่3) ให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 7-20 มกราคม 2564 หากมีความจำเป็น ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.