อบจ.ภูเก็ต ประชุม ติดตามการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ติดตามการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าลัคกี้คอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ตแห่งใหม่ รวมถึงติดตามเรื่องการซ่อมแซ่มโป๊ะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง และมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.