อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมดูงาน สนามกีฬาหาดสุรินทร์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมดูงาน สนามกีฬาหาดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ร่วมต้อนรับ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสนามกีฬาฟุตบอลหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อสร้างสนามกีฬาหาดสุรินทร์ โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 18,423,000 บาท เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.2556 และได้มีโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสนามกีฬาให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับและสนับสนุนการแข่งขันในระดับต่างๆ เนื่องจากสถานที่ตั้งมีความเหมาะสมใกล้แหล่งชุมชน ซึ่งจากสถิติการใช้สนามปรากฏว่า มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.