อบจ.ภูเก็ต พ่นยาฆ่าเชื้อ ให้ชาวภูเก็ตปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พ่นยาฆ่าเชื้อ ให้ชาวภูเก็ตปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล ว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บริเวณท่าเรือเอเซียมารีน่า ชุมชนแหลมตุ๊กแก และท่าเรือแหลมหงา เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

และขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ได้นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ไปฉีดพ่นละอองฝอยในพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อำเภอถลาง โดย อบจ.ภูเก็ต จะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไปจนถึงก่อนปีใหม่ และหลังจากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตปลอดภัยจากโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.